Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

THỊ TRẤN THẠNH MỸ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2023.

      UBND thị trấn Thạnh Mỹ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023.

     Trong năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện, cùng với sự phối hợp của các ngành liên quan, các Tổ chức chính trị xã hội và Ngân hàng chính sách xã hội hội huyện, việc triển khai và thực thực hiện tín dụng chính sách tại thị trấn Thạnh Mỹ đã đạt được những kết quả đáng mừng:  Tổng doanh số cho vay đạt 12.603 triệu đồng với 260 lượt hộ vay. Doanh số thu nợ đạt 6.939 triệu đồng. Như vậy, đến thời điểm này, thị trấn có tổng dư đạt 61 tỷ 474 triệu đồng tăng 4 tỷ 664 triệu đồng so với năm 2021, với 1.361 hộ còn dư nợ. Trong năm, thị trấn đã huy động tiền gửi qua Tổ TK&VV đạt 1 tỷ 491 triệu đồng tăng 37 triệu so với năm 2021.

ảnh: Lãnh đạo UBND thị trấn tặng giấy khen cho các tổ tiết kiệm và vay vốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

      Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong  năm 2023, thị trấn tếp tục khảo sát nhu cầu vốn trong nhân dân để đề xuất Ban đại diện HĐQT phân giao vốn để bàn con nhân dân được vay. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tín dụng ở Tổ TK&VV, Hội đoàn thể. Thực hiện đạt chỉ tiêu giao khoán hàng tháng được Ban đại diện HĐQT đã phân giao đến từng HĐT và Tổ TK&VV trong công tác thu lãi và huy động tiết kiệm, kết thúc phiên giao dịch vào ngày 06 hàng tháng phải Báo cáo kết quả đạt được để kịp thời xử lý trong tháng.

      Phấn đấu thực hiện thu 100% số lãi phải thu hàng tháng đạt 100% tỷ lệ thu lãi. Thực hiện 100% số hộ tham gia gửi tiết kiệm, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đã phân giao.

Văn Thủy

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?