Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

LÃNH ĐẠO HUYỆN NAM GIANG CÙNG CÁC BAN NGÀNH, DOANH NGHIỆP ĐẾN THĂM TẶNG HOA CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM.

      Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), các đồng chí lãnh đạo huyện Nam Giang cùng các ban ngành, doanh nghiệp đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, viên chức Trung tâm VHTT và TTTH huyện. 

      Trong năm qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng đội ngũ cán bộ viên chức phụ trách mảng Đài huyện đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài việc thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đội ngũ phóng viên còn tích cực cộng tác với Đài PTTH tỉnh, Đài VTV8, Báo Quảng Nam để phản ánh những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, các nhân tố điển hình tiên tiến của huyện lên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp cán bộ và nhân dân.

      Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam các đồng chí lãnh đạo huyện đã chúc mừng, biểu dương những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức phụ trách Đài huyện giành được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên cùng nhau đoàn kết, nỗ lực hơn nữa trong công tác, thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên truyền, phản biện xã hội, định hướng dư luận. Thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Văn Khanh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?