Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

ĐIỆN LỰC NAM GIANG HỖ TRỢ VỆ SINH CÁCH ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOTLINE CHO KHÁCH HÀNG.

      Việc đảm bảo việc cung ứng điện ổn định và liên tục cho khách hàng cũng như sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương là nhiệm vụ được Lãnh đạo Công ty Điện lực quan tâm. Đặc biệt việc triển khai thực hiện vệ sinh sứ cách điện hotline (vệ sinh bằng nước áp lực cao trên đường dây đang mang điện) trên địa bàn toàn huyện không chỉ tiết kiệm chi phí cho ngành điện, bảo đảm an toàn lao động mà còn giúp giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cấp điện.


Công nhân hỗ trợ vệ sinh lưới điện hotline cho khách hàng sản xuất

      Điện lực Nam Giang hiện tại đang bán điện cho 7.193 khách hàng, trong đó có 671 khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, có công suất sử dụng lớn và yêu cầu cao về tính liên tục của nguồn điện… Cho nên việc cấp điện tin cậy cho khách hàng sản xuất, kinh doanh trong thời gian qua luôn được Điện lực quan tâm.

      Năm 2022, Tổng công ty đã phê duyệt dự án đầu tư hơn 8 tỉ đồng để sửa chữa, bảo dưỡng, xây dựng mới 7,6 km đường dây để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực huyện Nam Giang, trong đó có Cụm công nghiệp thôn Hoa. Ngoài các giải pháp cắt điện để sửa chữa, bảo dưỡng thì Điện lực tận dụng tối đa công tác hotline để giảm thời gian mất điện cho khách hàng. Trong quý 2,3/2022, Điện lực đã thực hiện 07 công tác để vệ sinh 17 km lưới điện bằng phương pháp hotline.

      Công ty TNHH MTV Xi măng Xuân Thành là một trong những khách hàng lớn của PC Quảng Nam, trung bình mỗi tháng Công ty tiêu thụ sản lượng điện trên 10 triệu kWh. Nhằm đảm bảo việc cung ứng điện ổn định, liên tục phục vụ khách hàng, Điện lực Nam Giang đã thực hiện vệ sinh sứ hơn 02 km đường dây và 02 trạm biến áp cấp điện cho Công ty.

      Việc ứng dụng công nghệ vệ sinh hotline đã hạn chế thời gian mất điện của khách hàng, góp phần gia tăng độ tin cậy cung cấp điện, duy trì nguồn điện ổn định để khách hàng sản xuất liên tục.

Văn Khanh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?