Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

Văn hóa - Thể thao

NGÀY THI ĐẤU THỨ NHẤT ĐOÀN QUẢNG NAM DÀNH 1 HUY CHƯƠNG BẠC VÀ 7 HUY CHƯƠNG ĐỒNG.

      Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10/2022, hơn 80 VĐV và Diễn viên của huyện Nam Giang đại diện cho tỉnh Quảng Nam sẽ tham gia ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III  tại tỉnh Điện Biên, năm 2022, có 3 nội dung là hoạt động văn hóa, hoạt động thể thao và du lịch. Trong đó riêng hoạt động thể thao gồm có 3 môn thi đấu là Kéo co, Bắn nỏ, Đẩy gậy.

      Trong ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV huyện đã dành 1 HCB môn bắn nỏ của VĐV Hiên Ghin, ở môn đứng bắn; ở môn đẩy gậy, có 04 nội dung vào chung kết và đã có 7 huy chương đồng.

Văn Thủy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?