Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

Văn hóa - Thể thao

Ngày thi đấu thứ hai, đoàn VĐV Quảng Nam dành thêm 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.

      Qua 2 ngày thi đấu tại ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III  tại tỉnh Điện Biên, năm 2022, đoàn VĐV tỉnh Quảng Nam đã dành thêm 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, trong đó, môn đẩy gậy có 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 7 huy chương đồng, môn bắn nỏ 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Như vậy, qua 2 ngày thi đấu, đoàn VĐV tỉnh Quảng Nam đã dành 1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 18 huy chương đồng.

     

      Hôm nay, ngày 3 tháng 10, ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III  tại tỉnh Điện Biên, năm 2022sẽ khép lại, chúng tôi sẽ cập nhật kết quả thi đấu các môn thể thao và văn nghệ của Đoàn VĐV và diễn viên tỉnh Quảng Nam.

Văn Thủy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?