Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

NAM GIANG GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022.

       Sáng ngày 20.9, huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi gặp gỡ, đối thoại

       Tại buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp có trên 20 lượt ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ; về tình hình đời sống, việc làm; việc giải quyết các thủ tục hành chính, quản lý nhà nước có liên quan đến người lao động, về tình hình hạ tầng, nhà ở CNVCLĐ, công tác bố trí cán bộ, công tác chăm sóc sức khoẻ, đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động…

       Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ lãnh đạo huyện Nam Giang cùng các ban, ngành liên quan đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cán bộ công chức, viên chức người lao động. Đồng thời, tại hội nghị đã làm rõ những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp. Ngoài ra, đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh, lãnh đạo huyện giao cho các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, giải quyết đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ.

       Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đối thoại, đồng chí Lê Văn Hường, TUV-Bí thư huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn cơ sở cần sâu sát, nắm bắt tình hình, quan tâm đến đoàn viên công đoàn. Đối với các Công đoàn khối hành chính, sự nghiệp, người đứng đầu cần tăng cường tiết kiệm nguồn thu để đảm bảo nguồn tăng thêm thu nhập cho người lao động, Công đoàn khối Kinh tế cần linh hoạt, tạo thuận lợi để các đoàn viên và tổ chức Công đoàn phát triển kinh tế, tạo nguồn thu để nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

       Thông qua Hội nghị, nhằm nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị về thực hiện các chế độ, chính sách nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong công tác sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX đã đề ra.

       Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện giám sát,phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng,xây dựng Chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận,củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với tổ chức Công đoàn và công nhân viên chức, lao động.

Văn Thủy

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?