Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH NAM GIANG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2022 – 2027.

      Hội Cựu chiến binh huyện Nam Giang vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Chí Khang – Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tỉnh Quảng Nam, đồng chíLa Lim – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí thường trực Huyện ủy-HĐND-UBND-UB MTTQVN huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện, đặc biệt có 60 đại biểu đại diện cho hơn 1.140 hội viên cựu chiện binh huyện Nam Giang.

      Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Nam Giang tiếp tục vận động hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Đến nay, toàn huyện có 29 cựu chiến binh được tín nhiệm bầu vào cấp ủy Đảng 72 cựu chiến binh được tín nhiệm cử vào cơ quan chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Cùng với đó, công tác tổ chức động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương được thực hiện hiệu quả. Theo đó, Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở đã hỗ trợ giúp 145 hội viên thoát nghèo bền vững,không còn hộ CCB đói; hội viên CCB có mực sống khá trở lên gần 40%; phối hợp huy động giúp đỡ xóa 11 nhà tạm, nhà xuống cấp cho hội viên với tổng số tiền hơn 554 triệu đồng. Các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện tạo điều kiện và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, đến nay tổng dư nợ đạt 35 tỷ đồng cho 925 hội viên vay. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, cấp hội cơ sở huy động nguồn quỹ hội đạt 267 triệu đồng, vốn nội bộ đạt 480 triệu đồng (bình quân 400.000 đồng/hội viên); vận động hội viên đóng góp mua 87 sổ tiết kiệm tặng cho hội viên đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền hơn 87 triệu đồng.v.v.

      Ngoài ra, cựu chiến binh toàn huyện gương mẫu đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội viên đã hiến 8,2ha đất, đóng góp 7.340 ngày công để xây dựng các công trình công cộng và làm đường giao thông nông thôn, đóng góp hơn 120 triệu đồng để nạo vét kênh mương, thủy lợi, làm Gươl, nhà cộng đồng.v.v.góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

      Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội CCB huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2022- 2027 gồm 15 đồng chí; bầu 9 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ban chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu ông Zơ Râm Chiến giữ chức danh Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện, khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

      Dịp này, UBND huyện Nam Giang đã khen thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Y Thơm

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?