Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

UBND HUYỆN LÀM VIỆC VỚI CÁC NGÀNH VỀ NỘI DUNG THAM GIA HỘI CHỢ TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM, GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM OCOP.

      Đồng chí Nguyễn Đăng Chương- Phó Chủ tịch UBND huyện vừa chủ trì cuộc họp với các ngành liên quan về nội dung tham gia Hội chợ trưng bày triển lãm, giới thiệu các sản phẩm OCOP sản phẩm nông lâm nghiệp đặc trưng của huyện.

      Theo Kế hoạch từ ngày 13 đến ngày 17/7, nhân dịp Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II tại Huyện Đông Giang, huyện Nam Giang được bố trí gian hàng tham gia Hội chợ trưng bày triển lãm, giới thiệu các sản phẩm OCOP sản phẩm nông lâm nghiệp đặc trưng của huyện.

      Tại cuộc họp, sau khi nghe các ngành trình bày kế hoạch, phương án và tham mưu các sản phẩm trưng bày, Đồng chí Nguyễn Đăng Chương - Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc tham gia trưng bày là dịp tốt để huyện quảng bá, giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của huyện với các huyện bạn, qua đó liên kết hoạt động và hỗ trợ để cùng phát triển, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập, vì vậy, các ngành và các địa phương lựa chọn những sản phẩm ưu tú, các mặt hàng nông sản sạch để tham gia trưng bày, qua đó tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh cho mọi tầng lớp Nhân dân trong huyện.

Văn Thủy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?