Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI).

      Sáng ngày 29 tháng 6; UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và phổ biến một số thông tin về cao chỉ số PCI, DDCI tỉnh Quảng Nam năm 2022.

      Tại điểm cầu Huyện Nam Giang có đồng chí La Lim Hậu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Mỹ và xã Cà Dy.

      Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Năm 2021; Chỉ số PCI của tỉnh đạt 66,24 điểm, đứng ở vị trí thứ 19/63 tỉnh, thành trong cả nước, xếp thứ 4/12 tỉnh, thành phố trong vùng duyên hải miền Trung, thuộc nhóm tỉnh có chỉ số Khá. So với năm 2020 thì PCI 2021 của tỉnh Quảng Nam có sự cải thiện về điểm số, nhưng lại giảm về thứ hạng, tụt 6 bậc...

      Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả PCI, đặc biệt là nguyên nhân của việc sụt giảm và những tốn tại cần phải khắc phục để đạt được mục tiêu cải thiện chỉ số PCI năm 2022, gắn với từng chỉ số thành phần PCI ... Cùng với việc Ban hành các nhóm giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 02/2021 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Ban hành các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19...; Quảng Nam ngoài việc duy trì hoạt động đối thoại doanh nghiệp định kỳ, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện PCI.../.

Văn Thủy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?