Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

KHAI MẠC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022.

      Sáng ngày 3.10, Trưởng Tiểu học Zơ Nông long trọng tổ chức Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”.

      Phát biểu tại buổi lễ, nhà trường nhấn mạnh: Cuộc Cách mạng 4.0, chuyển đổi số, công nghệ số được xác định là nền tảng thực thi của xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Các hoạt động dạy học, hội họp và làm việc đã chuyển nhiều sang trực tuyến trên nền tảng của chuyển đổi số, công nghệ số. Cách làm này tuy lúc đầu khó khăn nhưng đã đạt được những thành công tích cực và minh chứng rằng chuyển đổi số là hướng đi đúng và chắc chắn sẽ thành công trong tương lai. Nhiều năm qua, thầy và trò nhà trường đã duy trì, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và học tập, công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân về việc tiến tới xây dựng một xã hội học tập. Để giúp cho mỗi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, xã hội ngày càng văn minh giàu đẹp hơn, mỗi thầy cô giáo và các em học sinh hãy tích cực học tập.

     

      Tại buổi lễ, các thầy cô giáo đã chia sẻ, giới thiệu về việc sử dụng các trang mạng xã hội như: (facebook, zalo, youtube, viber...) phục vụ học tập theo chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19” và một số phần mềm hỗ trợ học tập theo hướng chuyển đổi số được in ấn trong sách giáo khoa.

Văn Khanh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?