Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

TẬP HUẤN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM.

      Luật Biên phòng Việt Nam đượcQuốc hội thông qua vào ngày 11/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Luật Biên phòng Việt Nam là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Luật gồm 06 chương, 36 điều.

      Đây là buổi tập huấn đầu tiên được BĐBP tỉnh tổ chức với sự tham gia của hơn 50 cán bộ là lãnh đạo các Ban, ngành, hội, Đoàn thể của Huyện; Ban Chỉ huy Quân Sự, Công An huyện và các xã biên giới; 3 Đồn Biên phòng. Chi Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Với 2 chuyên đề được Báo cáo viên pháp luật của BĐBP tỉnh giới thiệu nhằm giúp đối tượng tham gia tập huấn nâng cao nhận thức về Luật Biên phòng, gắn với thi hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương và đời sống hằng ngày. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp với các ngành, các cấp xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Y Thơm

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?