Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế Quản lý tư tưởng trong lực lượng vũ trang huyện.

       Chiều ngày 22 tháng 3; Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5năm thực hiện Quy chế Quản lý tư tưởng trong lực lượng vũ trang huyện. Qua 5 năm thực hiện quản lý tư tưởng trong LLVT huyện luôn được cấp ủy Đảng, chỉ huy, cán bộ chính trị quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, an tâm công tác và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện.

       5 năm qua; Ban chỉ huy quân sự huyện luôn triển khai thực hiện đúng quy chế giáo dục chính trị tại đơn vị; tiến hành có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, học tập quán triệt Nghị quyết đại hội đảng các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho các đối tượng và chế độ thông báo thời sự, chính trị theo quy định. Cấp ủy đảng các cấp thường xuyên được kiện toàn, củng cố, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ nề nếp sinh hoạt Đảng. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên được tăng cường, gắn chặt với thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.    

       Tập trung xây dựng cơ quan có nề nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt cuộc thi “Xây dựng đơn vị có nề nếp chính quy, môi trường văn hóa lành mạnh, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” đạt kết quả thiết thực. Các địa phương, đơn vị luôn xây dựng được mối quan hệ đoàn kết nội bộ tốt, quan hệ quân nhân rõ ràng, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan với cấp ủy Đảng, chính quyền với các đơn vị đứng chân trên địa bàn. Trong 5 năm qua, Đảng bộ cơ quan quân sự huyện 3 năm liền đạt TSVM, đơn vị Vững mạnh toàn diện.

Văn Thủy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?