Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022.

       Ngày 19/4/2022, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí A Viết Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện – Chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện; Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn.

       Năm 2022, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Lễ giao nhận quân được tổ chức trang nghiêm và nhanh gọn, đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch Covid-19. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu dự kiến tỉnh giao cho huyên là 75 công dân, trong đó, chỉ tiêu quân sự là 60 thanh niên và 15 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận rút kinh nghiệm trong công tác tuyển quân năm 2022như: Công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của quân nhân; công tác giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ; công tác xử lý các đối tượng không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự; công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; công tác nắm số công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự...; đưa ra các giải pháp trong thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

      

       Phát biểutại hội nghị, đồng chí A Viết Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung: Đẩy mạnh công tác Luật Nghĩa vụ quân sự đến Nhân dân; thực hiện tốt công tác khám tuyển; tổ chức rà soát kỹ thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên sâu sát, nắm chắc cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh mặt yếu, khâu yếu, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong tuyển quân, chú trọng chất lượng đầu vào, thực hiện tốt tiêu chí “3 trong 1”,chuẩn bị tốt các điều kiện giao nhận quân năm 2023 được trang trọng, chu đáo.

Văn Thủy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?