Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Nam Giang

Ghi nhận qua đợt diễn tập phòng thủ xã Đắc pre năm 2018

       Xã Đắc pre vừa hoàn hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

       Với đề mục “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Ban CHQS, Công an xã và các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu, thực hiện các biện pháp chuyển LLVT xã lên các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp và sang thời chiến. Thực hành xử lý tình huống A2. Nhờ làm tốt mọi công tác chuẩn bị nên khi bước vào diễn tập, xã Đắc pre đã vận hành bám sát cơ chế 02 của Bộ Chính trị “Cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu, trong đó, ban chỉ huy Quân sự, công an làm nòng tốt”. Các cuộc họp, hội nghị diễn tra đúng nội dung, trình tự, sát với từng giai đoạn. Các vai tập điều hành các cuộc họp với những nội dung sát với tình hình thực tế , xử lý linh hoạt các tình huống đề ra. Vai trò tham mưu của các tổ chức đoàn thể cũng thể hiện khá rõ nét, nhất là Ban chỉ huy quân sự, công an qua từng kế hoạch và ý kiến tại các cuộc họp, giúp cho cấp ủy chính quyền xây dựng được nghị quyết để lãnh đạo điều hành địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh.

      

       Đặc biệt ở phần thực binh là nội dung hấp dẫn và sinh động, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng đội ngũ khung tập đã thể hiện quyết tâm cao, vận hành đúng nội dung kịch bản, phương pháp giải quyết phải linh hoạt, khôn khéo, có sự thống nhất cao giữa các lực lượng công an, quân sự. Các lực lượng tham gia chấp hành nghiêm các quy định, kỷ luật thao trường, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo đảm an toàn tuyệt  đối.

       Đ/c B Rôl Trường- chủ tịch UBND xã Đắc pre cho biết: Ngay sau khi nhận được kế hoạch diễn tập của Huyện, xã đã tổ chức triển khai, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, ban ngành, chuẩn bị chu đáo các bước theo khung tập, nhờ đó, trong quá trình diễn tập đã cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ đề ra.

       Điểm mới của đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ ở xã Đắc Pre  là trong phần thực binh xử lý tình huống A2, hành động của DQCĐ xã, đánh chiếm lại trụ sở UBND bị bọn bạo loạn chiếm giữ, giải thoát con tin .Để tham gia thực hiện tốt phần thực binh, lực lượng tham gia thực hiện đã thực hành các bước chiến đấu theo đúng trình tự, có sự hiệp đồng chặt chẽ, các động tác của từng cá nhân cũng như của các bộ phần đều thuần thục, xử lý tình huống chiến đấu linh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo từng vị trí đảm nhiệm.

       Đánh giá về kết quả diễn tập tại xã Đắc pre;  Đ/c Đinh Minh Đê - phó chỉ huy trưởng- tham mưu trưởng Cơ quan quân sự huyện cho biết, về cơ bản các bước được tiến hành đúng qui định, trong quá trình diễn tập tuân thủ các qui định đề ra và kết quả đạt loại khá.

       Đợt diễn tập là cơ sở để cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang các xã Đắc pre tiếp tục rút kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn của điạ phương, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của các ngành, đoàn thể trong việc đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Văn Thủy- Văn Khanh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?